Tłumaczenia pisemne

Koszty tłumaczenia są zależne od rodzaju, długości i poziomu trudności tekstu. W celu sporządzenia dokładnego kosztorysu proszę przesłać tekst.

Tłumaczenia rozliczane są za wiersz znormalizowany (55 znaków). Honorarium wynosi od 0,55€ do 1,55€ za wiersz. Odpowiada to kwocie od 0,05€ do 0,15€ za słowo.

Korekta

Korekta gotowych tekstów rozliczana jest za czas pracy. Honorarium wynosi 25€ za godzinę.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne rozliczane są za czas pracy. 

Honorarium wynosi 40€ za pierwszą rozpoczętą godzinę. Każda następna godzina rozliczana jest w rytmie 15-minutowym (10€ za każde rozpoczęte 15 minut).

Cennik